Forutaksjonen

Førskolebarna kjøper grønnsaker til årets Forutaksjon

Takk for oppmøte på årets aksjon. 

Samlet fikk barnehagen inn 9540,- som går videre til 

Pengene går til FORUTs solidaritets- og utviklingsarbeid i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia.