Planverktøy

Barnehagens årsplan, vedtekter og link til skoleruta

Om barnehagen

Bjerkeveien barnehage er en foreldreiet SA barnehage. 4 avdelinger, to for barn i alderen 1-3 og to for barn i alderen 3-5. Vi er ca 64 barn og 20 ansatte i barnehagen.

Nyheter