Maurtua

Maurtua er en småbarns avdeling med 12 barn og fire voksne. Vi er opptatt av trygghet, tilhørighet, vennskap og lek .

"Vi vet at barna kan og vil, vi hjelper bare litt til"

Dette er vårt motto på Maurtua.

-Vi vil skape en avdeling der barna opplever mestring, og føler seg som en del av ett felleskap.

-Vi legger til rette for at barna opplever omsorg og trygghet. Dette skaper nysgjerrige barn, som vil utforske verden.

-Vi ønkser at barn opplever livsmestring.