Planverktøy

Barnehagens årsplan, vedtekter og link til skoleruta

Om barnehagen

Bjerkeveien barnehage er en foreldreeiet SA barnehage. Vi har fire avdelinger, to for barn i alderen 1-3 og to for barn i alderen 3-5. Vi er ca 62 barn og 20 ansatte i barnehagen. Avdelingene våre heter Marihøna, Maurtua, Vepsebolet og Skrukketrollet.